'Extreme 'Lonsdale-jeugd' keihard aanpakken'

HeinsPim had ons via de nieuws-submit te melden:

RossCDA-staatssecretaris Clémence Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gisteren een bezoek gebracht aan Uden. Ze sprak daar met jongeren en gemeentebestuurders over de grote spanningen na de twee brandstichtingen in de islamitische Bedirschool. Volgens Ross is er slechts een kleine 'autochtone kern' verantwoordelijk voor de grote spanningen in het plaatsje. Die groep verpest het voor de grote groep jongeren die van goede wil is, zo zei Ross.

Ross wil dat Uden de extremistische jongeren keihard aanpakt. Gemeente en politie moeten ervoor zorgen dat de harde kern die verantwoordelijk is voor de aanhoudende 'broeierige sfeer' in de Brabantse gemeente, snel op het rechte pad komt. De gemeente kan daarbij rekenen op steun van het kabinet, omdat de gemeente heeft aangegeven de problemen alleen niet aan te kunnen.

Binnen het kabinet zal Ross spoedig overleg gaan plegen met de ministers Piet Hein Donner (Justitie), Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) en Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) over hulp aan gemeenten waar rechts-extremistische 'Lonsdale-jongeren' voor problemen zorgen. Volgens haar zijn er 35 plaatsen in Nederland waar spanningen zijn tussen zogenaamde 'Lonsdalers' en allochtonen. ''De harde kern moet snel op het recht pad komen en zo nodig worden gestraft. Extremisme mag je in ons land geen plek geven'', aldus Ross.