'Regering denkt over afzeggen referendum'

Icoon Politiek BinnenlandEr gaan hardnekkige geruchten dat de Nederlandse regering het raadplegend referendum over de Europese Grondwet wil schrappen omdat gevreesd wordt voor een negatieve uitslag. Volgens het ANP zou het kabinet een noodscenario onderzoeken waarin het referendum, dat op 1 juni gehouden zal worden, wordt afgelast als Frankrijk op 29 mei tegen de Europese Grondwet stemt. Er wordt algemeen aangenomen dat een Frans "nee" het einde van de Europese Grondwet betekent.

Ook Tweede-Kamerlid Harry van Bommel beweert voldoende aanwijzingen te hebben dat het eventueel schrappen van het referendum besproken wordt en heeft voor vandaag een spoeddebat aangevraagd. "Ongeacht wat de Franse bevolking zegt moeten de Nederlanders de gelegenheid krijgen zich uit te spreken over de koers van Europa", aldus Van Bommel. "Of is de regering soms bang voor het oordeel?"

Volgens de woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar de geruchten vandaan lijken te komen, is er 'geen sprake van' dat de regering nadenkt over het afgelasten van het referendum. Het referendum afblazen is volgens hem niet eens mogelijk omdat de Tweede Kamer tot het referendum heeft besloten en niet het kabinet.

De Fransen spreken zich op 29 mei uit over de Grondwet. Steeds meer tekenen wijzen erop dat de Franse bevolking de Grondwet gaat verwerpen. Vooral de weerstand tegen een mogelijke EU-toetreding van Turkije en onvrede over de nieuwe Europese dienstenrichtlijn zou veel Fransen tot een nee-stem bewegen. Eerder sprak Spanje zich in een referendum uit voor de Grondwet. Uit onderzoek van Maurice de Hond is eerder gebleken dat een groot deel van de Nederlanders waarschijnlijk tegen de Europese Grondwet zal gaan stemmen.