Paasakkoord goedgekeurd op D66-congres

De leden van D66 hebben op een congres ingestemd met het paasakkoord dat de D66-fractie heeft gesloten met het CDA en de VVD. In het Nederlands Congrescentrum in Den Haag stemde een ruime meerderheid voor het akkoord. Er zal hierdoor geen kabinetscrisis komen.

Op het congres waren zo'n 3000 D66-leden aanwezig. De meerderheid was het met de partijtop eens dat het akkoord onder de huidige omstandigheden het hoogst haalbare is. Oud-partijleiders Terlouw en Van Mierlo lieten tijdens het congres weten voor het akkoord te gaan stemmen.

Partijleider Dittrich betuigde op het congres spijt over de snelle benoeming van minister Pechtold. Het Congres vond dat hij hen daarmee "voor het blok gezet" had.


Pechtold, Van der Laan, Dittrich en Brinkhorst op het D66-congres