Vijf procent van leerlingen MBO heeft wapen

Vijf procent van de leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs loopt 'incidenteel of geregeld' op school rond met een wapen of een voorwerp dat als wapen kan dienen, zoals een mes. Het ministerie van Onderwijs heeft dit vandaag bevestigd. De cijfers komen uit de sector zelf, die de veiligheid in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie onderzocht.

Er werden voor het onderzoek 25.000 leerlingen ondervraagd. Leerlingen dragen naar eigen zeggen een wapen voor hun eigen veiligheid. Het wapenbezit was twee jaar geleden nog zeven procent. Mannen dragen vaker een wapen dan vrouwen. Ook verschilt het wapenbezit per opleiding: bij technische opleidingen is dit tien procent, bij scholen op het gebied van welzijn en zorg twee procent.

De bve-raad, de koepel voor het beroepsonderwijs, heeft een platform ingesteld dat het probleem moet aanpakken. Zo moeten er betere mogelijkheden zijn om agressie te melden en te bestrijden. Veiligheidspersoneel en bevordering van gedragsverandering behoren ook tot de opties.