Met baan toch onder minimum leven

Icoon economisch nieuwsLeven onder het bestaansminimum ondanks dat je een baan hebt. Dat overkomt steeds meer mensen. Stichting Pluspunt uit Almelo maakt zich grote zorgen om deze groep. Ze vindt dat de gemeente haar minima- en kwijtscheldingsbeleid moet verruimen. Op die manier kunnen ook mensen met een matig betaalde baan hiervan profiteren.

'De armoedeval' heet het intussen in het jargon: mensen die net iets meer verdienen dan het minimumloon en daardoor op geen enkele regeling aanspraak kunnen maken. Ze verdienen net te veel om aanspraak te kunnen maken op bepaalde regelingen en kwijtscheldingen. Te denken valt aan huursubsidie, waterschapsheffing, onroerendzaakbelasting en bijzondere bijstand.

Doordat ze overal het volle pond moeten betalen houden ze aan het eind van de maand minder over dan iemand zonder baan die van een uitkering leeft. Aan het eind van het jaar krijgt de werkende niks terug, terwijl een bijstandsgerechtigde wel een som geld kan terugkrijgen van de belasting.

Belangenorganisatie stichting Pluspunt, die veel belastingformulieren invult, heeft grote moeite met de benarde financiële positie waarin veel mensen met iets meer dan het minimuminkomen terechtkomen. 'Ze zijn in een aantal gevallen beroerder af dan een uitkeringsgerechtigde', aldus Mieke Minkjan. 'Het is heel erg frustrerend, want we kunnen echt niets voor ze doen.'

Hulp
Er is nog maar weinig bekend over de groep mensen in de armoedeval. Ze is niet goed in beeld bij organisaties. De enige reden dat stichting Pluspunt nog enig zicht heeft op de situatie, is het feit dat de mensen bij Pluspunt hulp vragen bij het invullen van de belastingpapieren.

Volgens Pluspunt is er wel iets te doen aan deze benarde situatie: verruiming van het gemeentelijk minimabeleid en het kwijtscheldingsbeleid. Alleen mensen met een uitkering kunnen hier een beroep op doen. Volgens Pluspunt is het meer dan wenselijk om de regels 'op te rekken' zodat ook mensen met 110 of 115 procent van het minimuminkomen er hun voordeel mee kunnen doen.