Wilders presenteert partijprogramma

Icoon politiek binnenland nieuws Onafhankelijk Kamerlid Geert Wilders heeft vandaag zijn partijbeginsel, wat hij zelf onafhankelijkheidsverklaring noemt, gepubliceerd. In het programma verklaart hij zich onafhankelijk van de politieke elite die Nederland de afgelopen decennia heeft verkwanseld.

Leidende gedachte in het partijprogramma is 'Nederland teruggeven aan de burger'. Wilders wil dit realiseren door de macht van de 'politieke praatpaleizen' Den Haag en Brussel terug te dringen. Daarnaast moet er een verbod op huwelijksmigratie komen en kunnen de belastingen flink omlaag.

Een belangrijk thema van de Groep Wilders is vrijheid: "De vrijheid dat je moeder 's avonds veilig over straat kan, de vrijheid dat je van je salaris genoeg overhoudt om aan je eigen gezin uit te kunnen geven, (...) de vrijheid die je hebt omdat de regering je gezin beschermt tegen terroristen, de vrijheid van een baan en een goed bestaan, de vrijheid om als land onze eigen beslissingen te nemen."

Wilders vreest dat kosten van het sociale stelsel in Nederland de pan uit gaan rijzen en wil een economisch debacle als in ArgentiniŽ voorkomen. Om dit te bewerkstelligen kan volgens de Groep Wilders het ambtenarenapparaat flink ingekrompen worden, de regelgeving fors gereduceerd en moet er gesneden worden in de sociale zekerheid.

In het actualiteitenprogramma Netwerk lichtte Wilders zijn programmabeginsel toe. Zo sluit hij niet uit dat Nederland wat hem betreft uit de euro moet stappen, wanneer 'zwakkere broeders' de Europese Unie toetreden. Daarmee refererende naar Turkije. Volgens het onafhankelijk Kamerlid is het beginsel door hem zelf geschreven, maar hebben diverse personen bijdragen geleverd. Vanwege het veiligheidsissue wilde Wilders de namen in Netwerk niet vrijgeven.

Uit het programmabeginsel komt duidelijk naar voren dat Wilders staat voor meer daadkracht en 'minder gelul vanuit Den Haag'. Wat betreft veiligheid denkt Wilders aan de volgende zaken: Driemaal een geweldsmisdrijf plegen moet resulteren in een levenslange gevangenisstraf, heropvoedingskampen moeten worden ingevoerd, preventief fouilleren moet voor heel Nederland gaan gelden en het politie-apparaat wordt flink uitgebreid.

Andere items in het programma zijn een stop op toelating van asielzoekers en een verbod op islamitische scholen. Daarnaast moeten hoofddoekjes in publieke functies worden verboden en naturalisatie kan alleen nog als iemand tien jaar in Nederland werkzaam is geweest en geen misdrijf heeft gepleegd. Zolang dat laatste niet het geval is kan men, als het aan Wilders ligt, geen beroep doen op de sociale zekerheid.
_
Het hele programma.