Grote volksverhuizing in Peking op komst

sitting_elfling en calvobbes hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Buitenlands nieuws Om de bevolkingssamenstelling beter te balanceren gaan de Chinese autoriteiten in de hoofdstad Peking de komende vijftien jaar ruim een half miljoen inwoners gedwongen verplaatsen. Zij zullen elders in of buiten de stad moeten gaan wonen. Ook een half miljoen mensen op het platteland moeten verkassen.

Peking telt momenteel vijftien miljoen inwoners en dat aantal is nog altijd explosief stijgende. In 2020 zullen er naar verwachting ruim achttien miljoen mensen woonachtig zijn. Daarom moeten met name de armere inwoners verhuizen. Zij worden door het stadsbestuur geplaatst in nieuw te bouwen satellietsteden ten oosten en westen van Peking. In totaal zullen er elf van dergelijke steden komen.

Het is niet voor het eerst dat China grote delen van de bevolking gedwongen laat verhuizen. In het verleden werden zonder nadere vooraankondiging oudere stadsdelen afgebroken. Recenter is de verhuizing van 1,2 miljoen Chinezen voor de grootste stuwdam ter wereld. Die zal naar verwachting over vier jaar gereed zijn.