Integratie in Amsterdam loopt stuk

Uit gegevens van de 'Diversiteits- en Integratiemonitor' van bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam blijkt dat de integratie in de hoofdstad volledig dreigt te mislukken. Marokkanen, Turken en Nederlanders gaan in toenemende mate bij hun eigen bevolkingsgroep wonen en het aantal gemengde scholen neemt eerder af dan toe.

In het basisonderwijs is nog maar 38% van de leerlingen van Nederlandse of westerse afkomst, 27% is Turks of Marokkaans en de rest komt uit Suriname en andere niet-westerse landen. De cito-scores van de eerste groep liggen gemiddeld 8 punten hoger dan die van de rest. De grote concentratie van Surinamers, Turken en Marokkanen in Amsterdam heeft alles te maken met hun relatief lage inkomen.

Risicolijstjes
Onderaan alle verschillende integratielijstjes en bovenaan alle risicolijstjes staan Marokkanen. Zij doet het gemiddeld het slechtst op het gebied van onder meer inkomen, opleiding, betaald werk, aantal gemengde huwelijken en contact met autochtonen. Op de gebieden van werkloosheid, band met land van herkomst, segregatie op de woningmarkt en aandeel in de verdachtenpopulatie, staan de Marokkanen bovenaan.

Volgens de onderzoekers is onderwijs de grootste sleutel tot integratie. ''De kansen op alle dimensies uit de integratiemonitor nemen toe bij een hoge opleiding, of het gaat om de sociaal-economische positie, het beheersen van de Nederlandse taal of de normen en waarden die men heeft.''

Uit de gegevens van de monitor blijkt overigens ook dat vrouwen in Amsterdam nog altijd minder kansen hebben dan mannen. Ze verdienen minder, zijn minder hoog opgeleid, doen minder betaald werk en gaan minder uit. Positief is dat ze minder vaak verdachte zijn in een strafzaak.