'Superbus' in ontwikkeling

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken hebben gezamelijk 300.000 euro toegezegd voor ontwikkeling van een superbus, die 250 km/h gaat rijden. Met de startsubsidie zal de TU Delft een voorstudie doen, waarin niet alleen technische aspecten worden onderzocht, maar ook in welke mate de superbus een aanvulllig is op bestaande vervoersmiddelen. De superbus is een project van oud-astronaut prof. Wubbo Ockels, nu hoogleraar aan de TU Delft.

De sterk gestroomlijnde bus wordt aangedreven door een elektromotor. Op grote afstanden rijdt hij over een aparte goedkoop aan te leggen betonnen baan. Dicht bij de bestemming mengt hij zich in het gewone verkeer. Zo is deur tot deur transport mogelijk. Verder heeft de bus een pro-actief veersysteem, die kan anticiperen op oneffenheden in het wegdek. Ook is er een radar in de bumper aanwezig. Hierdoor kan bij een obstakel tijdig geremd worden. Wubbo Ockels verwacht dat de milieu-impact van de superbus vele malen kleiner is dan een hogesnelheidslijn, "omdat het energiegebruik aanzienlijk lager is en de aanleg en onderhoud van het traject veel minder kost en minder landschappelijke impact heeft”.

Na afsluiten van de voorstudie wil de TU Delft een praktijkmodel realiseren met belanghebbenden bij de overheid en industrie. Het streven is dit model te presenteren bij de opening van de Olympische Spelen in Beijing.