Vrouwen gaan even vaak vreemd als mannen

tweespraak had ons via de nieuws-submit te melden:

Vreemdgaan een mannenbezigheid? Niet volgens de Nederlandse psycholoog Henk Noort. Uit een onderzoek dat hij onder 1700 mannen en vrouwen hield blijkt namelijk dat van beiden seksen ongeveer een kwart weleens een slippertje heeft gemaakt.

Noort enquêteerde via het internet anoniem 1700 mannen en vrouwen. De helft van de 900 ondervraagde mannen zei nooit vreemd te zullen gaan. 63 Procent van de vrouwen deelde deze opvatting. Daarnaast zei een kwart van de mannen en 27 procent van de vrouwen tussen de 20 en 45 jaar ooit wel eens vreemgegaan te zijn.

Ook het aantal bedpartners was voor beide seksen nagenoeg gelijk. Zowel tachtig procent van de mannen als van de vrouwen gaf aan met minder dan tien verschillende personen seks te hebben gehad. Noort noemt dit "bijzonder netjes als je kijkt naar cijfers uit de jaren '60 en '70". Volgens hem lijkt dit op "de nieuwe preutsheid".