Moslimleerlingen starten met christelijk gebed

IcoonDe leerlingen van de protestants-christelijke school De Heemde II in Almelo beginnen de dag met een christelijk gebed en het zingen van christelijke liederen. Op zich niet vreemd, ware het niet dat de school sinds enige jaren geen enkele autochtone leerling meer bevat en slechts bevolkt wordt door islamitische leerlingen.

Volgens schooldirecteur Theo Plezier bestond de school vroeger enkel uit protestantschristelijke leerlingen. Hij zegt dat de moslimleerlingen, allen van Turks-islamitische komaf, er geen probleem mee hebben om de dag volgens protestants-christelijke leer te beginnen met liedgezang en voorlezen uit de bijbel. Plezier wijst er bovendien op dat wanneer ouders hun kinderen aanmelden, ook nadrukkelijk verteld wordt dat men de dag protestants-christelijk begint.