Chinese overheid verbiedt geslachtsbepaling foetus

Scootmobiel had ons via de nieuws-submit te melden:

Het permanente comité van het Chinese Nationale Volkscongres, het Chinese parlement, wil geslachtsbepaling bij foetussen om niet-medische redenen strafbaar stellen, om te voorkomen dat vrouwelijke foetussen worden geaborteerd.

Sinds China het één-kind-programma in de jaren '70 introduceerde om de bevolkingsgroei te beteugelen, gaan veel ouders ver in het krijgen van een zoon. Vanuit de Chinese traditie wordt het hebben van een zoon hoger aangeslagen dan het hebben van een dochter. Door deze jarenlange 'selectie-praktijken' is er een scheefgroei ontstaan in de Chinese bevolkingsopbouw; er worden nu gemiddeld nog slecht 100 meisjes geboren op elke 117 jongens, maar in sommige plattelandsregio's loopt dat verschil al op tot 100 meisjes op 150 jongens.

De Chinese overheid erkent dat deze sekseverhoudingen in de toekomst onvermijdelijk tot grote sociale problemen zullen leiden en probeert deze trend daarom uit alle macht om te buigen. Tot op heden konden artsen die schuldig werden bevonden aan het uitvoeren van 'sekse-selectie' via bijvoorbeeld echografie slechts worden berispt. Welke strafmaat de overheid hier nu voor gaat invoeren is echter nog niet bekend.