Pleidooi voor debat invoering doodstraf

Ome.Fleer had ons via de nieuws-submit te melden:

De directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Teldersstichting, wil herinvoering van de doodstraf. Volgens de directeur, Patrick van Schie, moet het verbod zo snel mogelijk uit de grondwet worden geschrapt. De doodstraf zou moeten gelden voor oorlogsmisdaden, terreurdaden, meervoudige moorden en bijzonder gruwelijke moorden.

Van Schie betreurt het dat in Nederland geen normaal politiekdebat over de herinvoering van de doodstraf mogelijk is, terwijl 40 tot 50% van de bevolking daar wel voorstander van is. ''In de politiek is het onderwerp vrijwel taboe. Een voorstander plaatst zich in de Haagse politiek, buiten de orde'', aldus de liberaal.

De VVD'er erkent dat er altijd het risico bestaat dat iemand ten onrechte wordt veroordeeld. ''Door nieuwe technieken, zoals het gebruik van DNA-materiaal wordt die kans echter wel kleiner'', zo zegt Van Schie. Hij realiseert zich wel dat de kans uiterst klein is dat de doodstraf op korte termijn wordt ingevoerd. ''Het valt te vrezen dat Nederland zelf te maken moet krijgen met terreuraanslagen die tot honderden zo niet duizenden doden leiden, eer de stem van een groot deel van de bevolking een politieke stem krijgt. Wij kunnen slechts hopen dat de koppigheid van de Haagse politici niet zo groot is dat nog talloze slachtoffers nodeloos vallen''.

Afstand
De VVD heeft afstand genomen van het betoog van Van Schie: ''Het is een persoonlijke mening en niet die van de partij''. In de Tweede Kamer is alleen de SGP voorstander van invoering van de doodstraf. In 2002 leidde uitlatingen van toenmalig demissionair LPF-minister Hilbrand Nawijn over de doodstraf zelfs tot een spoeddebat. Tot woede van PvdA, D66 en GroenLinks had Nawijn gezegd onder bepaalde omstandigheden voor de doodstraf te zijn. PvdA-leider Wouter Bos noemde dat toen ''een stap terug in de beschaving.''

In Nederland werd de doodstraf in 1870 afgeschaft voor delicten in vredestijd. In 1983 werd door een grondwetwijziging de doodstraf ook geschrapt uit het militaire- en oorlogsstrafrecht. Binnen de Raad van Europa wordt de doodstraf verboden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Alleen in oorlogstijd kan de straf worden toegepast. België was het laatste land in West-Europa dat de doodstraf uit het strafrecht verwijderde: in 1996. Daarvoor was België wel het land wat het langst geen doodstraf had uitgevoerd (1863 voor het laatst). Turkije, wat zich wil aansluiten bij Europa, haalde de doodstraf vorig jaar uit het strafrecht.

Uit een poll die in 2002 op FOK! gehouden werd, bleek ongeveer 50% voor invoering van de doodstraf. De meeste voorstemmers stelden daar wel zware voorwaarden aan. Zo'n 46% was tegen. De uitslag kwam redelijk overeen met een landelijke poll uit 2002.