Hoogopgeleide twee keer welvarender dan laagopgeleide

Hoogopgeleiden zijn in Nederland twee keer zo welvarend als laagopgeleiden, zo laat het Centraal Planbureau (CPB) vandaag weten. Zonder belastingen, sociale premies en overheidsuitgaven zou de welvaart van mensen met een universitaire opleiding 3,5 keer zo hoog zijn als die van de laagst opgeleiden.

Gedurende hun hele leven verdienen hoogopgeleiden 3,5 keer zoveel als laagopgeleiden, maar de al genoemde belastingen, sociale premies en overheidsuitgaven zorgen voor een aanzienlijke demping van de verschillen in welvaart tussen hoog- en laagopgeleid.

Het is voor het eerst dat een studie op deze omvattende wijze inzicht geeft in de uitwerking van collectieve regelingen op de welvaartsverdeling.

In de studie werden de inkomensgroepen ingedeeld aan de hand van het onderwijsniveau. Zes niveaus werden onderscheiden: basisonderwijs, VBO/MAVO, HAVO/VWO, MBO, HBO en Universitair. Berekeningen laten zien dat mensen met alleen basisonderwijs over het gehele leven gemeten gemiddeld een loon verdienen dat 48% bedraagt van het gemiddelde in de samenleving. Als gevolg van het stelsel van collectieve regelingen wordt het relatieve welvaartsniveau echter verhoogd tot 74%.

Aan het andere uiteinde van het spectrum, mensen met een universitaire opleiding, zijn deze cijfers respectievelijk 172% en 143%. Voor de overige groepen ligt de omvang van de herverdeling tussen deze twee uitersten in.