Imamopleiding op 'eigen' universiteit

Mainport en pegakemi hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Sjiitische Islamitische Raad (SIR) willen per 1 september 2006 een eigen islamitisch instituut oprichten om imams te gaan opleiden. Dit kondigden ze zondag aan na afloop van een tweedaagse conferentie in Elspeet. Daarnaast komt er een bijscholingscursus voor de in Nederland werkzame imams.

Als reden geven ze aan dat een opleiding wèl een draagvlak moet krijgen vanuit de islamitische gemeenschap. Het CMO had al eerder kritiek op het besluit van staatssecretaris van Onderwijs Mark Rutte (VVD) om de Vrije Universiteit in Amsterdam 1,5 miljoen euro subsidie te geven voor een imamopleiding. Ook oud-minister Job de Ruiter gaf in Trouw aan dit onbezonnen te vinden.

De initiatiefnemers willen voor zowel de bijscholingscursus als voor de opleiding islamitische theologie samenwerken met universiteiten. Mannen en vrouwen kunnen de opleiding volgen. Het is wel uitgesloten dat vrouwen imams kunnen worden in moskeeën, aldus Ayhan Tonka, voorzitter van het CMO.