Scholen mogen geen zwarte leerling weigeren

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft drie scholen in Tiel op de vingers getikt omdat ze allochtone (zwarte) leerlingen weigeren om zo te voorkomen dat hun school te zwart wordt. Volgens de CGB is dit bij de wet verboden.

De zaak was aangespannen door het Antidiscrimatie Bureau Tiel. Die vond dat een regeling die drie scholen hadden getroffen met de gemeente niet door de beugel kon. Er was afgesproken om allochtone leerlingen te spreiden. Daarbij zou ook naar het opleidingsniveau van hun ouders gekeken worden. Het CGB stelt echter dat de scholen enkel selecteren op afkomst. De commissie oordeelde al eerder dat dit gelijk staat aan het verboden onderscheid maken naar ras.

De scholen voerden aan dat ze slechts een "zwaarwegend advies" geven aan ouders om hun kind ergens anders heen te sturen. De Commissie vindt echter dat er van vrijwilligheid geen sprake is. Bovendien weigeren de scholen geen autochtone (witte) leerlingen, waardoor allochtone ouders hun kinderen geregeld naar een basisschool in een andere wijk moeten sturen.