Nederlanders minst gelovige Europeanen

Volgens een onderzoek van Readers Digest magazine zijn Nederlanders het minst gelovig van Europa. In het onderzoek, gehouden onder 8657 Europeanen in veertien verschillende Europese landen, kwam naar voren dat Nederland het minst religieuze land van Europa is.

Ruim vijftig procent van de Nederlanders zegt te geloven in het bestaan van God. Inwoners van Polen lijken veelal te geloven: 97 procent gaf toe in God te geloven.

Volgens Readers Digest speelt niet alleen de nationaliteit een rol in het geloof, ook leeftijd is belangrijk. Onder ouderen in de leeftijdscategorie 55-64 jaar zegt zestig procent in God te geloven. In de leeftijd van 25 tot 34 jaar zijn mensen het minst gelovig.