Borssele weer ter discussie

Staatssecretaris Van Geel (CDA) van milieu zet vraagtekens bij de geplande sluiting van kerncentrale Borssele in 2013. Volgens Van Geel kost deze sluiting veel geld, dat ergens anders ingezet kan worden, zoals het ontwikkelen van duurzame energie.

De staatssecretaris is van mening dat kernenergie ook in het debat over elektriciteitsvoorziening thuishoort. Van Geel staat niet alleen: CDA-minster van Bot deed al soortgelijke uitspraken en de VVD is al lang voorstander van kernenergie.

Borssele stond al eerder ter discussie. Zo is in 1994 besloten dat Borssele in 2004 zou gaan sluiten. Dit is echter al uitgesteld. Kernenergie is onlangs meer in de belangstelling gekomen, omdat bij deze vorm van energie opwekken geen koolstofdioxide vrijkomt. Dit is gunstig om de Kyoto-afspraken, die gisteren officieel in werking traden, na te komen.