Balkenende hekelt werkmentaliteit Nederlanders

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon economisch nieuws Nederlanders werken te weinig en zouden dat veel meer moeten gaan doen. Althans, dat vindt premier Balkenende. Momenteel is het zo dat de gemiddelde Nederlandse arbeider op jaarbasis zeven volle weken minder werkt dan zijn collegae in de Europese Unie.

De premier zei dit gisteren in een pleidooi, met als titel 'De eeuw van mijn dochter'. Daarbij constateert Balkenende dat er veel mensen zijn die veel werken en er echt geen uren meer bij kunnen hebben. Toch ligt het arbeidsgemiddelde in Nederland veel lager dan in de rest van de EU, waardoor de premier concludeert dat er bij een hoop mensen meer uren mogelijk zijn.

Volgens de premier is meer werken noodzakelijk om de toekomst van Nederland veilig te stellen, waarin solidariteit tussen rijk en arm, gezond en ziek, jong en oud, autochtoon en allochtoon is gegarandeerd. "Zonder die solidariteit valt het verband in onze samenleving weg", zo zei Balkenende.

Ook moet Nederland er voor waken dat het niet te duur wordt voor het buitenland. Om dat te realiseren zouden we volgens Balkenende slimmer moeten gaan werken en moet de arbeidsparticipatie omhoog. Daarnaast is structurele loonmatiging noodzakelijk.