Kindermishandeling wordt strenger aangepakt

Icoon Politiek Binnenland nieuwsHet kabinet wil het mishandelen van kinderen strenger aan gaan pakken. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe. Ouders moeten hun kroost grootbrengen zonder enige vorm van geestelijk of lichamelijk geweld te gebruiken. Ook de corrigerende tik is officieel uit den boze.

De nieuwe wet moet ouders bewust maken van de manier waarop zij grenzen stellen aan het slaan van hun kinderen. Het belangrijkste doel is volgens het kabinet 'het stellen van een norm'. Door de norm kunnen ouders voortaan moeilijker beroep doen op het ouderlijk tuchtrecht. De rechter heeft de mogelijkheid om een gezin onder toezicht te plaatsen of ouders uit hun ouderlijke macht te ontzetten.

"Bij mensen die geneigd zijn om hun kinderen vaak te slaan, kan het helpen als ze moeten vrezen voor het verlies van het ouderlijk gezag. Ook buitenstaanders voelen zich vrijer om eerder commentaar te geven", verklaarde de verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (Justitie). Het signaal dat van de nieuwe wet uitgaat is volgens hem nodig omdat kindermishandeling een groot probleem is. Per jaar zijn ongeveer 80.000 kinderen de dupe.