Kamer wil softwarepatenten van Europese agenda

Icoon Digital nieuwsDe Nederlandse politiek wil dat de regering protesteert tegen het Europese voornemen het onderwerp softwarepatenten als hamerstuk af te handelen. Het onderwerp moet tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad van ministers op 17 februari worden aangenomen. Vermoedelijk zullen ook Duitsland en Denemarken tegen behandeling zijn.

De motie van SP-Kamerlid Arda Gerkens werd gisteren met een krappe meerderheid van 71 tegen 69 stemmen aangenomen. De SP kreeg in het debat steun van PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en LPF. CDA, VVD en SGP stemden tegen. Staatssecretaris van Economische zaken Karien van Gennip (CDA) liet weten niet happig te zijn op uitvoer van de motie. Hoewel ze mogelijke stappen van de Europese Raad onverstandig noemde, stelde ze dat ze het Voorzitterschap van de Raad niet voor de voeten wilde lopen.

Het Europees Parlement verklaarde vorig jaar onder bepaalde voorwaarden niet tegen de softwarepatentenrichtlijn te zijn. De Europese Raad van ministers nam echter amendementen van het parlement niet over en ging door met zijn eigen versie van het voorstel, dat onder verantwoording van voormalig EU-commissaris Frits Bolkestein werd opgesteld. Indien het voorstel van de agenda wordt gehaald dan zal mogelijk de discussie van voren af aan worden behandeld, zodat ook de tien nieuwe EU-lidstaten zich kunnen verdiepen in de materie.