Rutte voor behoud bijzonder onderwijs

Staatssecretaris Rutte zegt vandaag in Trouw dat hij voor behoud van bijzonder onderwijs is. Hij meent dat grondwetsartikel 23 een 'fundamenteel liberaal' recht is. "Ik ben een groot aanhanger van artikel 23. Mensen moeten vrij zijn in de stichting van een school op grond van hun levensovertuiging."

Hiermee staat hij direct tegenover VVD-fractieleider Van Aarten, minister Verdonk en kamerlid Hirsi Ali. Binnen de VVD klinkt het verbod op godsdienstig onderwijs steeds luider, vooral omdat Islamitische scholen de integratie zouden belemmeren. Het is niet de eerste keer dat er binnen de VVD hierover onenigheid bestaat.

Rutte vind het onjuist dat liberalen menen dat artikel 23 een concessie was aan confessionelen. "Liberalen hechten aan particulier initiatief en aan pluriformiteit. De vrijheid een school te stichten van de eigen richting geeft toch uitdrukking aan die idealen?" De VVD-bewindsman is tevreden met het compromis dat het kabinet vorig jaar over artikel 23 bereikte. Toen werd besloten de oprichtingseisen te verscherpen.