'Meer dan elf Friese steden'

Er zijn niet elf, maar twaalf of dertien Friese steden. Dat beweert Joost Cox, gemeentesecretaris in Alkmaar. Hij doet onderzoek naar de verkrijging van stadsrechten om te kunnen promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

Volgens Cox heeft het dorpje Berlikum, ten westen van Leeuwarden, stadsrechten. "Berlikum heeft gedurende een kleine twee eeuwen stedelijke kenmerken gehad. In 1355 wordt Berlikum door de belangrijke Duitse Hanzestad Lübeck zelfs stad genoemd. Maar door verplaatsing van de handelsactiviteiten en dus een teruggang van de economie is het nooit tot een echte stad uitgegroeid" zo zei hij vandaag.

Ook het Groningse Appingedam is volgens de Alkmaarder eigenlijk een Friese stad. Toen Appingedam in 1327 stadsrechten kreeg, behoorde het namelijk nog tot Friesland. Of de 'nieuwe' Friese steden ooit zullen worden opgenomen in de route van de Elfstedentocht is nog niet duidelijk.