Anti-terreurmaatregelen krijgen fiat Kamer

Het kabinet heeft vandaag dankzij een kamermeerderheid het groene licht gekregen voor de uitvoering van diverse maatregelen tegen het terrorisme. De diverse politieke partijen vrezen de opkomst van met name radicaliserende jonge moslims. De linkse partijen vinden aantal van de plannen te ver gaan.

De plannen om de opsporingsdiensten uit te breiden worden door alle partijen unaniem ondersteund. Bij enkele van de maatregelen twijfelen de PvdA, SP, GroenLinks en D66 aan de effectiviteit. Andere partijen, zoals de LPF en de Groep Wilders eisen meer actie.

Coalitiepartij D66 gaf in het debat aan dat de vergaande bevoegdheden tegen het terrorisme voor maximaal vijf jaar moeten gaan gelden. De politiek moet daarna over verlenging beslissen. Ook de SP wil een beperkte periode.

Commentaren tijdens het debat
VVD-fractieleider Van Aartsen hekelde de kritiek uit linkse hoek dat het kabinet met enkele van haar maatregelen de rechtsstaat zal ondermijnen. "Geen gewone burger hoeft er bang voor te zijn dat de politie zijn huis binnenstormt. We moeten de zaken niet omdraaien. De democratie is in gevaar door lieden die een kleine minderheid vormen, zoals Mohammed B. en de zijnen."

De LPF de Groep Wilders pleiten voor verdergaande maatregelen. Wilders: "Ik wil zeker optreden tegen al die jongeren, vaak Marokkanen, die terrorisme plegen op straat." Daarbij denkt hij onder andere aan het denaturaliseren van criminelen met een dubbel paspoort. Ook op internet staan nog tal van extremistische oproepen en documenten. Verder willen de LPF en Wilders dat de al in de gaten gehouden 150 radicale moslim-extremisten preventief worden opgepakt.