Harde aanpak Antilliaanse jeugd bepleit

Poenkie had ons via de nieuws-submit te melden:

De gemeente Rotterdam is ernstig bezorgd over de problemen met Antilliaanse jongeren in de stad. Dat lijkt niet meer dan logisch want ook vanuit Antilliaanse hoek zelf klinken waarschuwingen. Zo wijst de Antilliaanse jongerenwerker Jero William erop dat er in Rotterdam-Zuid bendes actief zijn, die onder meer bestaan uit Antilliaanse jongeren. Vorige week werd daar een groep van 17 jongeren gearresteerd, die verdacht wordt van verkrachting van een 13-jarig meisje. Onder de verdachten bevindt zich zelfs een 9-jarig knaapje.

Volgens William kan enkel een harde aanpak voorkomen dat allochtone jongeren in Rotterdam-Zuid ontsporen. De gemeente Rotterdam is ondertussen samen met minister Rita Verdonk van Integratie plannen aan het ontwikkelen die moeten voorkomen dat jongeren ontsporen. Gedacht wordt aan hulpverleners die de gezinnen, waarin de jongens leven, gaan helpen met de opvoeding.

Wat betreft de massaverkrachting sprak de Rotterdamse CDA-wethouder Leonard Geluk (Onderwijs en Integratie) zijn verontrusting uit over het feit dat sommige jongens het normaal lijken te vinden om meisjes seksueel te misbruiken.