Onomkeerbaarheid broeikaseffect komt dichterbij

112, D-mike-E, eelcozzzz en JohR hadden ons via de nieuws-submit het volgende te melden:

Als er geen strenge maatregelen worden genomen, zal het broeikaseffect binnen tien jaar het punt bereiken waarop het onomkeerbaar wordt. Dit blijkt uit een rapport, samengesteld door het Britse Institute for Public Policy Research, het Center for American Progress in de VS en het Australia Institute. De gevolgen van het zogenaamde 'point of no return' zijn groot. Periodes van aanhoudende droogte, watertekorten, mislukte oogsten, stijgende zeespiegels en afstervende wouden zijn maar een paar voorbeelden van catastrofes die in verband worden gebracht met de opwarming van de aarde.

Het rapport, 'Meeting The Climate Challenge', wordt morgen openbaar gemaakt, maar de Britse Krant The Independant publiceerde vandaag al uit het onderzoek. Met het noemen van deze tijdslimiet, geven experts voor het eerst aan wanneer onherroepelijk vaststaat dat de aarde zal worden blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Volgens de onderzoekers ligt het omslagpunt op het moment dat de gemiddelde temperatuur twee graden Celsius hoger ligt dan in 1750. Sinds dat jaar, en met de komst van de industriële revolutie, is de invloed van menselijke activiteiten op het klimaat gestegen. Het gevolg is een temperatuurstijging van 0,8 procent, veroorzaakt door uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide C02.

Tevens stellen de onderzoekers dat een stijging met twee procent onvermijdelijk wordt, als de concentratie CO2 in de atmosfeer meer dan 400 deeltjes per miljoen (PPM) bedraagt. Op dit moment bedraagt de concentratie CO2 379 ppm en stijgt het niveau jaarlijks met 2 ppm. Het rekensommetje dat de aarde al over tien jaar het cruciale punt van 400 ppm bereikt is dan snel gemaakt.