OM vervolgt euthanasie baby's niet

In Nederland zijn de afgelopen zeven jaar zeker 22 gevallen bekend geworden van baby's die kort na de geboorte werden gedood (actieve levensbeŽindiging) omdat ze een open rug (spina bifida) hadden. Gťťn van de zaken werd door het Openbaar Ministerie vervolgd, terwijl voor pasgeborene de euthanasiewet niet geldt. Die wet geldt overigens niet voor alle wilsombekwamen.

Volgens een studie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hanteerde justitie bij alle zaken vaste criteria om te seponeren: het OM vond levensbeŽindiging aanvaardbaar als er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, de instemming van de ouders er was, als er een andere arts geraadpleegd was en er zorgvuldig, met de juiste medicatie gehandeld was.

Volgens kinderarts mr. A. Verhagen worden jaarlijks gemiddeld 3 gevallen van levensbeŽindiging bij een pasgeborene gemeld. Maar hij schat dat het officieel 15 keer per jaar voorkomt. Hij pleit voor een landelijk protocol inzake levensbeŽindiging bij baby's die uitzichtsloos lijden, om de bereidheid tot melden te vergroten. De regering moet nog een standpunt innemen over levensbeŽindiging bij wilsonbekwamen. Dat zal naar verwachting dit voorjaar gebeuren.