Amerikaanse leger werkte aan 'homo-bom'

Wat zou er gebeuren als er een bom zou ontploffen die acuut homoseksuele gevoelens uitlokt onder vijandige soldaten? Of ÚÚn die tot verhoogde flatulentie (winderigheid) of een stinkende adem zou leiden? Dit soort vragen lijkt nog het meest op een brainstorm van Monthy Python-scenaristen, maar was nog niet eens zo heel lang geleden de opbrengst van een denktank van het Amerikaanse leger, die nadacht over een nieuwe generatie non-lethal wapentuig. Tot in het midden van de jaren '90 van de vorige eeuw dachten slimme mensen op het Amerikaanse Ministerie van Defensie na over verscheidene niet-dodelijke chemicaliŰn, die er op gericht waren de discipline en het moreel van vijandige troepen te ondermijnen.

The Sunshine Project, een organisatie die onderzoek doet naar de ontwikkeling van chemische en biologische wapens, wist de hand te leggen op de dergelijke plannen. EÚn van de meest in het oog springende plannen bleek de zogenaamde 'love bomb', een bom die een lustopwekkende stof zou verspreiden, die de vijandige linies tot homoseksueel gedrag moest aanzetten. Militairen hoopten dat dit wapen het moreel van de vijand 'een smakeloze, maar niet-dodelijke' klap zou toebrengen. Ook ideŰen over bommen die de vijand met een slechte adem of extreme winderigheid zouden opzadelen, werden serieus bekeken. Over de ontwikkeling van dat laatste wapen werd reeds sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog al nagedacht, maar uiteindelijk achtte men het idee niet haalbaar, simpelweg omdat 'de mensen in grote delen van de wereld niet zoveel aanstoot nemen aan een dergelijke geur'.