'Nieuwe details ontvoering Paus door Hitler'

Volgens de Italiaanse krant Avvenire zijn er nieuwe details aan het licht gekomen in verband met een mogelijke ontvoering van de Paus door Adolf Hitler. De krant, die eigendom is van de Italiaanse katholieke bisschoppen, citeert uit documenten die deel uitmaken van een onderzoek naar het verleden van Paus Pius XII. Dat onderzoek dient ter voorbereiding van diens mogelijke heiligverklaring.

Hitler zou de Paus een obstakel op zijn weg naar wereldheerschappij hebben gevonden. Tijdens de oorlog heeft hij daarom één van zijn generaals de opdracht gegeven de katholieke leider te ontvoeren. De generaal in kwestie heeft de opdracht echter geweigerd. Historici hebben al eerder gewezen op het bestaan van de ontvoeringsplannen, maar volgens Avvenire gaat het hier om nieuwe argumenten.