Ku Klux Klan kan snelweg adopteren

Defix had ons via de nieuws-submit te melden:

Nagenoeg elke Amerikaanse staat heeft een zogeheten 'Adopt-A-Highway' project lopen. Middels dit project kunnen vrijwilligers een stuk je snelweg adopteren, waarna deze vervolgens de bermen van zwerfafval ontdoen. Beloning: langs het betreffende snelwegdeel worden de vrijwilligers bedankt met de plaatsing van borden met daarop hun naam.

Een dergelijke vorm van 'promotionele aandacht' leek de extreemrechtse Ku Klux Klan (KKK) ook wel wat, vandaar dat zij in de staat Missouri een aanvraag indienden voor de adoptatie van een aantal stukken snelweg. De overheid van Missouri stak daar in eerste instantie echter een stokje voor, met als verklaring dat er langs snelwegen van de Ku Klux Klan meer afval zou worden gedumpt, en dat wegwerkers extra gevaar zouden lopen omdat zij voor leden van Ku Klux Klan konden worden aangezien. Ook de 'gratis reclame', geuit via de bedankborden, zag men bepaald niet zitten.

De KKK legde zich echter niet neer bij deze beslissing en vocht het besluit aan tot bij de het Amerikaanse hooggerechtshof, om onder het mom van het recht op vrijheid van meningsuiting toch deel te mogen nemen aan dit project. Daarbij is de KKK door het hooggerechtshof in het gelijk gesteld. De rechters meenden dat geweigerde aanvraag tot deelname onrechtmatig is en dat 'de Klan' ook een stukje snelweg mag adopteren. Een nadere toelichting op dit besluit is niet gegeven.