"Het Limburgs is géén dialect"

Necromancer had ons via de nieuws-submit te melden:

Het Limburgs is een zelfstandige taal. Dat zegt Jean Frins in zijn scriptie. Hij deed als student aan de universiteit van Groningen onderzoek naar de vraag of Limburgs een dialect van het Duits of Nederlands is of niet.

Hij liet 50 personen die tussen Eupen en Aken wonen 114 zinnen in het Limburgs beoordelen. Ze moesten vervolgens aangeven of die zinnen correct geformuleerd waren in het Nederlands of Duits. Hieruit concludeerde Frins dat het Limburgs niet alleen specifieke woorden kent, maar ook syntactische kenmerken die in geen enkele andere taal ter wereld voorkomen.