Burgemeester Wageningen tegen legitimatie plicht

LeisureSuitLarry had ons via de nieuws-submit te melden:

Burgemeester Pechtold van Wageningen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak de nieuwe legitimatieplicht afgekraakt. Volgens de burgervader is de verplichting voor iedereen van 14 jaar en ouder om een legitimatiebewijs bij zich te hebben een 'absurde schijnveiligheid'. Pechtold riep bovendien zijn collega-burgemeesters op om niet mee te werken aan de nieuwe wet.

De D66-politicus biedt wel een alternatief om te zorgen voor meer veiligheid. "Onderwijs, opvoeding en inburgering, stop daar het geld maar in!" Daarnaast is Pechtold van mening dat de media zichzelf eens goed moeten bekijken. "Onderzoeksjournalistiek en inhoudelijke verdieping hebben plaatsgemaakt voor rellerigheid en veel, veel columnisten en zelfbenoemde deskundigen", zo geeft hij aan.