"Abortus gelijk aan massamoorden Hitler"

Icoon Buitenlands nieuwsIn Duitsland heeft de aartsbisschop van Keulen heel wat stof doen opwaaien, na enkele uitspraken over abortus in een preek tijdens de hoogmis van het Driekoningenfeest. Daarin vergeleek hij de huidige abortuspraktijk met de massamoorden van Hitler en Stalin.

Volgens kardinaal Meisner zijn de abortussen, door hem betiteld als 'verschrikkingen', het resultaat van het arrogant afwijzen van God. "Op de eerste plaats zien we Herodus, die de kinderen van Bethlehem liet doden. Dan onder anderen Hitler en Stalin, die miljoenen mensen lieten vernietigen. En vandaag, in onze tijd, worden ongeboren kinderen bij de miljoenen omgebracht", aldus de kardinaal.

De kardinaal is van mening dat abortus, maar ook euthanasie, een handeling tegen Gods geboden is. "De mens mag zichzelf niet tot God maken", aldus de kardinaal. "Daarom heeft hij niet de beschikking over zijn eigen lichaam en over het leven van anderen."