Europa woensdag drie minuten stil

Uit respect voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië zullen alle landen van de Europese Unie woensdag om 12.00 uur drie minuten stilte houden. Ook zullen de vlaggen die dag halfstok hangen. Premier Balkenende maakte dit, gezien het Nederlands voorzitterschap, namens de EU bekend.

Balkenende gaf eveneens aan dat het lot van 500 Nederlanders op dit moment nog onduidelijk is. Tot deze groep behoren echter ook mensen met wie alles goed gaat, maar die eenvoudigweg geen contact hebben opgenomen, of konden opnemen, met het thuisfront. Dertig Nederlanders worden nog vermist. Het officiële dodental staat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nog altijd op vijf.

Het dodental voor het gehele getroffen gebied staat inmiddels op ruim 125.000.