Aanleg Hanzespoorlijn kan starten

Icoon Binnenlands nieuwsDe bouw van de Hanzespoorlijn kan beginnen. De Raad van State heeft vanochtend alle bezwaren tegen de spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle van tafel geveegd, inclusief die tegen ontheffingen van de Flora- en Faunawet. Omwonenden, bedrijven en milieuorganisaties probeerden het besluit tot aanleg aan te vechten.

De Raad van State stelde echter in een verklaring dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan beperkte aantasting van de natuur. De lijn, die volgens planning in 2013 gereed moet zijn, moet voor een betere spoorverbinding tussen de Randstad en Noord- en Oost-Nederland zorgen.