Leerlingen hacken schoolcomputers

slimgeboren en klootmongool hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Drie leerlingen van het Driestar College in Gouda zijn van school gestuurd omdat ze computers hebben gehackt. Het drietal kon zo bij persoonlijke informatie van docenten en leerlingen komen en heeft deze gegevens op internet gezet.

De VWO-leerlingen zijn niet alleen van school verwijderd, het college heeft ook aangifte gedaan van computervredebreuk. De betreffende scholieren zijn nog niet aangehouden of verhoord.