Hoog opgeleide allochtoon heeft goede baan

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd blijkt dat niet-westerse allochtonen van de tweede generatie met een hoge opleiding net zo vaak een baan 'op niveau' hebben als autochtonen met dezelfde opleiding. Allochtonen van de eerste generatie hebben bij gelijk opleidingsniveau juist minder vaak een baan dan autochtonen.

Dat de tweede generatie allochtonen het beter doet dan hun ouders heeft vooral te maken met sociale en culturele factoren. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt moeten doorgaans eerst de taal leren en een netwerk opbouwen voordat ze aan het werk kunnen. De tweede generatie heeft die problemen niet.

De tweede generatie Turken en Marokkanen zijn beter opgeleid dan hun ouders. Van de eerste generatie heeft 20% procent een middelbare opleiding of hoger, van hun kinderen is dat inmiddels 30%. Dit aandeel is nog stijgende omdat veel van deze kinderen nog op school zitten. Het percentage autochtonen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau is 60%; Bij Surinamers en Antillianen is dat 50% (al bij eerste generatie).

-
Het CBS-onderzoek.