Meldpunt moslimdiscriminatie in A'dam op komst

06-05-02 had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Binnenlands nieuwsIn het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes zal er een meldpunt komen, waar moslims terecht kunnen met klachten over discriminatie. Het meldpunt wordt opgericht door de Turkse Aya Sofya moskee en de Pakistaanse moskee Ghousia Mashid en maakt deel uit van het samenlevingscontract van de wijk.

Doel van het meldpunt is naast de afhandeling van klachten ook het opdoen van ervaringen en het bedenken van oplossingen. Woordvoerder Joke Padmos van het stadsdeel geeft aan dat de klachten van moslims moeten worden geïnventariseerd en dat moet worden gekeken naar de reactiemogelijkheden.

Padmos vermoedt dat veel klachten van moslims niet voortvloeien uit discriminatie maar worden veroorzaakt door 'onaangepast gedrag' van de klager of van de schelder. De bedoeling is dat moslims bij het meldpunt hun ongerief kunnen spuien over hun ervaring met scheldpartijen of uitsluiting van de arbeidsmarkt. Moslims gaan hen namens het meldpunt voorzien van advies.

Als het meldpunt een succes wordt, wordt het mogelijk uitgebreid naar andere wijken en steden.