Moslimjeugd radicaliseert in toenemende mate

sloopkogel had ons via de nieuws-submit te melden:

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is bezorgd over zo'n 10.000 moslims in Nederland die vatbaar zouden zijn voor extremisme. In een vandaag verschenen rapport van de inlichtingendienst staat dat een nieuwe radicale stroming de laatste twee jaar rap aan terrein wint. Vooral moslims van Noord-Afrikaanse komaf zouden deze nieuwe stroming aanhangen.

De radicaliserende moslims verafschuwen de hele Nederlandse samenleving, vanwege de 'verderfelijke' westerse levensstijl. Ze streven naar de zuivere islam en verketteren de maatschappij, incluis gematigde moslims.

De AIVD geeft aan dat de extremistische invloeden ontoelaatbaar zijn en uitgebannen en bestreden moeten worden. Het zijn ook niet enkel politici die doel zijn van de radicaliserende moslims, maar het treft alle in hun ogen onzuiver levende mensen, waaronder dus ook moslims die niet meegaan in hun radicalisering. ''De hele samenleving is hun doelwit''.

De AIVD-rapportage, getiteld 'Van dawa tot jihad, de diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde', is gemaakt om lokale autoriteiten te informeren over de huidige dreiging. De ronselaars voor de radicale islam hebben volgens AIVD-analisten hun werkterrein de laatste jaren grotendeels verplaatst van moskeeën naar gevangenissen, scholen en vooral internet. De inlichtingendienst onderscheidt acht vormen van de radicale islam, die niet alleen de democratische rechtstaat ondermijnen maar ook een bedreiging vormen voor de wijze van samenleven van burgers.

Internet
De veiligheidsdienst signaleert de laatste tijd ook een nieuwe trend: zelfradicalisering. Hier worden jongeren bedoelt die niet actief benaderd worden in moskeeën, in gevangenissen of op scholen, maar die zelf op zoek gaan op internet. Daar vinden ze jihadistische lectuur en zelfbenoemde imams, die allerlei radicale ideeën verspreiden. De jongeren steken elkaar aan, zonder dat er een moslimautoriteit of geestelijke aan te pas komt. De AIVD pleit voor 'virtuele agenten' die in de gaten kunnen houden wat er zich in discussiefora op internetsites allemaal afspeelt. Een goede remedie tegen zelfradicalisering heeft de AIVD echter niet.

Rapport: Van dawa tot jihad