Schiphol moet slapende werknemers weer aannemen

Schiphol moet vijf ontslagen storingsmedewerkers weer aannemen. Dit bepaalde de rechter in Haarlem vandaag in een kort geding dat de werknemers hadden aangespannen. Het vijftal werd vorige maand op straat gezet nadat ze tijdens de nachtdienst zaten te slapen.

De mannen werden gedurende tweeŽneenhalve maand heimelijk met camera's gevolgd tijdens hun werk. Schiphol wilde zo voldoende bewijs verzamelen dat de mannen sliepen om ze vervolgens op staande voet te kunnen ontslaan. De rechter vond dit echter onaanvaardbaar. De luchthaven had de werknemers op de hoogte moeten stellen van de aanwezigheid van de camera's. Volgens de rechter heeft Schiphol onrechtmatig gehandeld en is er zelfs sprake van een strafbaar feit.

Ook was de rechter van mening dat de mannen eerst een waarschuwing hadden moeten krijgen. In augustus werd het slapen al eens vastgelegd op film. Toen al had de luchthaven moeten ingrijpen en de mannen attent moeten maken op de gevolgen van hun gedrag. Temeer omdat de mannen, allen tussen 48 en 59 jaar oud, al jarenlang in dienst zijn van de luchthaven. De dienstverbanden lopen uiteen van 18 tot 33 jaar.