Meer studies met numerus fixus in 2005

Volgend jaar zullen er flink meer universitaire studies zijn waarvoor een studentenlimiet gaat gelden. Vergeleken met het huidige academische jaar zal het gaan om een verdubbeling.

Drie universiteiten hanteren op dit moment een zogenoemde numerus fixus voor psychologie, maar vijf anderen hebben aangegeven ook een studentenstop in te willen stellen. Ook de studies criminologie in Leiden, Rotterdam en Amsterdam lopen zo goed dat de universiteiten de toestroom een halt willen toeroepen. Dit geldt eveneens voor de Leidse rechtenopleiding. Voor geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde geldt al veel langer een numerus fixus.

Het aantal HBO-opleidingen met een studentenstop zal licht zakken, aldus de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. Universiteiten konden uiterlijk deze week bij de IBG aanvragen indienen voor een limiet voor het studiejaar 2005-2006.