'Jeugd ziet meer in Turkije dan ouderen'

IcoonTurkije als toekomstig EU-lid is iets waar de jeugd veel minder moeite mee heeft dan volwassenen in Nederland. Dat blijkt uit de resultaten van een enquÍte van de Opiniewijzer van het onafhankelijk Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), waaraan 8.000 mensen deelnamen.

Bij de jongeren onder de 18 jaar die de enquÍte invulden ziet 49% deelname van Turkije aan de Europese Unie (EU) zitten. Onder alle geŽnquÍteerden is dat slechts 33%. Tweederde van de ondervraagden is voorstander van een referendum over de toetreding van Turkije.

Van alle deelnemers aan de enquÍte gaf ruim 70% aan dat zij weinig vertrouwen hebben in de verenigbaarheid van de islam met de westerse opvattingen over democratie. De meerderheid (57%) gelooft niet dat uitbreiding de positie van de EU in de rest van de wereld zal versterken. Een nog iets grotere meederheid (60%) denkt ook niet dat een Turks EU-lidmaatschap de integratie in Nederland van Turken zal versterken.

-
De OpinieWijzer 'Turkije en de Europese Unie', bestond uit een lijst met multiple-choice-vragen die werd gepubliceerd in het Deventer Dagblad, de Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad, Eindhovens Dagblad, de Leeuwarder Courant, De Gelderlander, het Limburgs Dagblad / Dagblad de Limburger en het Reformatorisch Dagblad. Op vier plaatsen werden ook publieke debatten gehouden.
Een kort verslag van die vier regionale debatten.