Noordzee in onze regio het vuilst

De Noordzee is het meest vervuild bij de kusten van Nederland, BelgiŽ en Duitsland zo bijkt uit de gegevens van een driejarige EU-project 'Save the North Sea'. Daartoe werd een zogeheten Fulmaronderzoek gehouden; dat houdt in dat de maaginhoud van zo'n 600 aangespoelde Noordse stormvogels (fulmars) is onderzocht en vergeleken op de hoeveelheid zwerfvuil. Voor de fulmar werd gekozen omdat hij overal voorkomt.

Uit het onderzoek blijkt dat 97% van de vogels in het 'Nederlandse' deel van de Noordzee plastic in zijn maag heeft. Onze regio is daarmee 2 tot 4 keer vuiler dan andere delen van de Noordzee of gebieden daarbuiten. Zo hebben stormvogels aan de Nederlandse kusten gemiddeld 50 stukjes plastic in hun maag. In Schotland is dat de helft.

De grootste boosdoener van de zeevervuiling is de scheepvaart. Die kiepert vaak ongegeneerd het vuil overboord om zo vervuilingheffingen in havens te ontlopen.

Aan het Fulmaronderzoek, wat opgezet werd vanuit Texel, namen de volgende landen deel: Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Engeland, Frankrijk en de FaerŲer Eilanden. Mede op basis van het onderzoek gaan de ministers van de Noordzeelanden volgend jaar nieuw beleid bepalen.