Doomsday-cirkel graancirkel van het jaar

De graancirkelformatie van 3 augustus bij Silbury Hill is door Cropcircle Connector uitverkozen tot graancirkel van het jaar omdat het een geniaal uitgedachte formatie is. In de cirkel is een Maya-kalender te vinden die refereert naar het einde van de 'vierde zon' in december 2012, daarom door sommigen wel de 'doomsday crop circle' genoemd.Onderzoeker C. Lewis heeft een theorie wat de figuur voorstelt. De figuur bevat een codering met een bericht dat relevant is met de vooroude Maya-Aztec profetie. De interpretatie van de codering is uniek en rechtlijnig. Het lijkt op een grote kalender-klok waar aan de buitenkant de tijd in verschillende units is opgedeeld, en in het midden een 'bewegend klok mechanisme'.

Beide segmenten vertellen ons dat op de formatiedatum we precies 52/6=8,67 jaar van het eind van de 'vierde zon' in 2012,9 bevinden waar 2004,6 (augustus) + 8,67 op een kleine afwijking na 2012,9 is. Als dezelfde afbeelding in februari getekend zou zijn zou het perfect accuraat geweest zijn, alleen in februari groeit er geen graan.

De Azteken en Maya's gebruikten drie verschillende kalendersystemen met 260, 360 of 365 dagen per jaar, maar de boodschapper van de graancirkel heeft het 360-dagen systeem gebruikt.In de buitenste ring van de klok stellen de vier dichte blokken elk 5200 jaar voor en representeren vier voorgaande 'zonnen', net als de kalender-steen in Mexico. De tien buitenste blokken 'per zon' over een 90 graden kwadrant met blok 1 en 2 altijd dicht, representeren elk 520 jaar. De tien binnenste blokken 'per zon' over een 90 graden kwadrant representeren elk 52 jaar. De meest fundamentele Maya-eenheid van tijd besloeg 52 jaar, als de convergentie van 365 en 260-dagen kalenders.

De twee binnenste klokken die het dichtst bij een dicht blok liggen is verdeeld in fijnere opdelingen van 52/6=8.67 jaren door middel van 2x3=6 fijne lijnen. De 'wijzers van de klok' wijzen precies naar de laatste dunne lijn voor de dichte blokken, hetgeen betekent dat we 8,67 jaren te gaan hebben voordat de vierde zon ten einde is, dat komt neer op december 2012, aldus Lewis.

De binnenste wijzers van de klok, twee bundels van twintig fijne lijnen, geven aan dat we met Maya-wiskunde van doen hebben. Voor de meeste historische data of lange tijden, gebruikten de Maya's of Azteken machten van twintig. Bijvoorbeeld 20 dagen per maand, 20 jaren 20x20 jaren en 20x20x20 jaren. Dus binnen elke 'zon' van 5200 jaren (zoals vier keer op de buitenste ring te zien is), vinden we 13x20x20=5200 jaar, wat soms ook gerepesenteerd wordt als 13.0.0. Als we naar de binnenste wijzers kijken, zien we echter slechts 2x6=12 dikke bogen onder en boven wat 12.0.0 in de lange telling betekent, wat aangeeft dat 13.0.0 nabij is.

Twee verschillende Maya-Aztek kalenders zijn gecodeerd in de formatie, wat een fout uitsluit. De buitenste ring telt de tijd als 52x10x10=5200 en gebruikt een set met zes extra fijne lijnen nabij een dicht blok voor grotere nauwkeurigheid, namelijk 52/6=8,67. Het binnenste gedeelte telt de tijd in de lange tijdsnotatie als 12x20x20 of 12.0.0. Dit betekent dat de vierde zon nog niet afgelopen is, want de 5200 (13.0.0) is nog niet bereikt.

Omdat de informatie in beide delen redundant is, kan volgens de onderzoeker er vanuit gegaan worden dat de interpretatie correct is. "Het einde van de vierde zon is nabij, en ligt op schema".