Kerstpakket jaarlijks voor moslims dilemma

Icoon Algemeen nieuws Kerstpaketten die alcoholische producten bevatten. Voor vele Nederlanders zijn het welkome cadeautjes. Voor moslims in dit land is het ieder jaar een dilemma. Alcohol is immers verboden in de islam. "Dus", zegt de Rotterdamse imam Abdelwaheb, "als je een wijnfles in je pakket aantreft, moet je die ter plekke weggooien of leeggieten."

Volgens de imam staat dit duidelijk in de koran beschreven. In één van de hoofdstukken, de Al-Maidah, zegt Allah het volgende over alcohol: "O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn. Voorzeker, door middel van wijn en hazardspel, wenst Satan onder u vijandschap en afgunst te zaaien en u af te houden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zult gij dan worden weerhouden?"

De hadieth, na de koran de belangrijkste schriftelijke bronnen voor islamieten, bevestigt dit beeld eveneens. Alcohol weggeven aan je collega's of buren mag dus niet. Volgens de imam moeten moslims dan ook hun werkgever verzoeken om geen alcohol in het kerstpakket te doen. "Uit uitspraken van de profeet blijkt dat niet alleen het gebruik van alcohol is verboden, maar ook het vervoer, het verhandelen en het weggeven ervan", zo zegt Abdelwaheb.

Doorgaans geven veel islamitische Nederlanders bijvoorbeeld hun kerstwijn uit hun kerstpakketten aan collega’s, buren of kennissen. Daarmee begaan ze volgens de imam een zonde. "Want alcohol beïnvloedt de geest, en is dus slecht voor zowel moslims als niet-moslims."

Steeds meer instellingen en ondernemingen passen zich ondertussen aan en houden rekening met de wensen van de Nederlandse moslims. Zo krijgen werknemers in de praktijk steeds vaker de keuze geven uit verschillende soorten pakketten, onder andere koosjere.