Geert Wilders: 'We zijn in oorlog'

Icoon politiek binnenland nieuws Onafhankelijk Kamerlid Geert Wilders stelt dat Nederland in oorlog is. Dat zegt hij in een paginagroot interview met dagblad Metro vandaag. Volgens hem hebben moslimfundamentalisten geprofiteerd van de 'theedrinkcultuur' in Nederland. De enige manier om het probleem aan te pakken is een keihard optreden van de overheid.

In het interview kwam de uitlating van vice-premier Zalm van enkele weken geleden ter sprake, waarin hij stelde dat Nederland in oorlog is tegen de radicale islam. Bij vele politici vielen die woorden slecht. Later nuanceerde Zalm zijn uitlatingen, iets wat Wilders betreurt.

Op basis van artikel 103 van de grondwet wil Wilders het mogelijk maken om de groep van 150 moslimfundementalisten preventief op te laten pakken. In dat artikel staat dat de minister in Nederland een 'uitzonderingstoestand' kan uitroepen. Via deze weg kan de groep wel gearresteerd worden. Wilders: "Ik vind het geen zware maatregel voor de situatie waar we nu in zitten en ik denk dat we dit gisteren al hadden moeten doen."

Volgens Wilders is het volstrekt belachelijk dat de 150 potentiŰle terroristen nog vrij rond lopen in Nederland. Daarover zegt het Kamerlid: "Dit zijn radicale moslims die ervoor kiezen om de rechtstaat omver te gooien met geweld. De AIVD weet wie ze zijn en volgt ze. Ik vind dat ze preventief moeten worden opgepakt om de Nederlandse gezinnen te beschermen. Oppakken, strippen van hun Nederlandse nationaliteit waar mogelijk en dan uitzetten."

Geert WildersMet name bij jonge moslims in Nederland veroorzaken de verkondigingen van Wilders veel opschudding. Ze maken zich zorgen over het huidige klimaat dat momenteel in het land heerst. Volgens Wilders kunnen de moslims niet alleen zichzelf, maar ook de Nederlandse samenleving helpen. "Het gros van de moslims is gematigd, maar je hoort ze zo weinig. Het kritisch vermogen binnen de groep moet sterker worden. Laat horen dat de radicale islam niet deugt."