'Ook autochtonen moeten inburgeren'

GizmoRulez, Pasl2001 en dadoc hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek binnenland nieuws Niet alleen allochtonen moeten verplicht integreren, maar ook autochtone Nederlanders die minder dan acht jaar onderwijs hebben genoten. Er zou sprake van discriminatie zijn door enkel migranten het inburgeringsexamen te laten afleggen. Dat stelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

De ACVZ bracht dit advies onlangs uit aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Verdonk heeft volgens betrouwbare bronnen de suggesties overgenomen, welke vandaag in het kabinet worden besproken.

De maatregel komt er nog altijd op neer dat veruit het grootste deel van de mensen, die een inburgeringsexamen moeten doen, van buitenlandse komaf is. Dit omdat de meeste autochtone Nederlanders minimaal acht jaar onderwijs hebben gehad.

Volgens Verdonk en het kabinet is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk migranten, die slecht of geen Nederlands spreken, alsnog een inburgersexamen afleggen. De gedachte erachter is dat zij dan meer gaan deelnemen aan de samenleving.