Kamer: opheldering over bewaarplicht internet

Icoon Binnenlands nieuws Een groot deel van de Tweede Kamer heeft minister Donner van Justitie om opheldering gevraagd over een Europees voorstel om gegevens van internetgebruik een jaar lang te bewaren. De bewaarplicht zou inhouden dat gegevens over alle verzonden emails en over alle bezochte websites van iedere internetter een jaar lang worden bewaard. Dit zou ook gelden voor mensen die niet verdacht worden van een misdrijf.

De VVD en het CDA willen eerst opheldering van de minister. Ook de PvdA, GroenLinks en D66 hebben aangegeven tegen het voorstel te zijn. De partijen willen dat Donner eerst het nut en de noodzaak van zo'n plicht onderzoekt.

Eerder deze week kwamen 41 internetaanbieders al in opstand tegen het voorstel. De aanbieders wezen onder andere op de hoge kosten die de opslag van de gegevens met zich meebrengt, maar ook op de schending van de privacy en de belemmering van innovaties in de internetsector.