Onderzoek naar corruptie allochtone ambtenaren

De Raad van Hoofdcommissarissen van politie hebben in een schrijven aan de Tweede Kamer laten weten dat justitie en politie gaan onderzoeken of allochtone dienstverleners gevoeliger zijn voor corruptie dan hun autochtone collega's. Het gaat dan onder meer om ambtenaren of tolken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Volgens de Raad vormen allochtone dienstverleners een ''kwetsbare beroepsgroep'' vanwege hun dubbele loyaliteit, enerzijds richting hun werkgever, anderzijds jegens etnische, culturele of religieuze lijnen. De Raad van Hoofdcommissarissen is van plan om de gegevens over corruptiepraktijken bij allochtone dienstverleners die zij tegenkomt in lopende onderzoeken te inventariseren.

Verder wil de Raad onderzoeken of criminelen sommige journalisten misbruiken om een gunstig beeld van zichzelf neer te zetten of de overheid in diskrediet te brengen.