Turkse maffia veelzijdig in Nederland

Re_plaY had ons via de nieuws-submit te melden:

Uit de vandaag gepubliceerde 'Criminaliteitsbeeldanalyse Turkse georganiseerde criminaliteit in Nederland 2002-2003' blijkt dat Turkse criminele organisaties in Nederland op verschillende terreinen actief zijn. Het gaat vooral om drugs- en wapenhandel, mensensmokkel en -handel, geweld en financieel-economische delicten.

Op individueel niveau komen ongewenste maatschappelijke effecten van de Turkse maffia het duidelijkst naar voren bij geweldsmisdrijven als: overvallen, afpersingen, liquidaties en gijzelingen. Ze hebben fysiek slachtofferschap tot gevolg. De afgelopen twee jaar vielen in totaal 14 dodelijke slachtoffers als gevolg van geweldsincidenten die te maken hebben met Turkse georganiseerde criminaliteit.

De effecten van Turkse georganiseerde misdaad voor de Nederlandse samenleving zijn aanzienlijk. Van misdrijven als de smokkel van en handel in heroine en fraude met behulp van uitzendbureaus gaat een grote dreiging uit. Ook de geweldsincidenten die plaatsvinden binnen in het Turkse criminele milieu worden als een grote dreiging beschouwd.

De Turkse misdaadorganisaties blijven in het bijzonder verantwoordelijk voor een groot deel van de import en distributie van heroÔne die jaarlijks in Nederland wordt gebruikt. Bovendien smokkelen zij vanuit Nederland de heroÔne naar andere West-Europese landen.

Extremisme
Volgens de Nationale Recherche zijn er aanwijzingen dat in Nederland extremistische groepen samensmelten met de Turkse georganiseerde misdaad. Zo bleken aanhangers van de extremistische DHKP-C betrokken bij een gijzeling en leden van de Grijze Wolven waren betrokken bij afpersing. Een aantal leden van Turkse criminele organisaties bleek te sympathiseren met de Koerdische Arbeiderspartij PKK.

-
Zie ook de site van het OM, met een link naar het rapport.